Meniu cantina studențească
DIN CAUZA UNOR PROBLEME TEHNICE,  ÎN CADRUL CANTINELOR STUDENȚEȘTI, PLATA CU CARDUL  SE SUSPENDĂ PE O PERIOADĂ NEDETERMINATĂ


Grafic de achitare a regieiAfis angajament covid


Acte necesare Pentru Cazare


Acte necesare Pentru Cazare


Repartitia

DOCUMENTE TIPIZATE NECESARE CAZĂRII ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

Documente tipizate necesare la cazare în căminele studențești UDJG (acestea se completează și se aduc la administrația căminului in momentul cazării):

– 2 exemplare ale contractului de cazare format A3 față-verso (un exemplar pentru student și un exemplar pentru administrația căminului);

– 1 exemplar declarație de consimțământ format A4.


Calendarul cazărilor pentru anul universitar 2020-2021 în căminele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi este următorul

Cazarea studenţilor din anul I licenţă se va face în intervalul 24.09.2020 – 25.09.2020.
Cazarea studenţilor cu precazare confirmată se va face în intervalul 26.09.2020 – 27.09.2020.
Cazarea studenţilor străini anul I se va face pe întreaga durată a procedurii de cazare, respectiv în intervalul 24.09.2020 – 28.09.2020.
Cazarea studenţilor străini din anul pregătitor se va face pe întreaga durată a procedurii de cazare, respectiv în intervalul 24.09.2020 – 28.09.2020.
Cazarea studenţilor la master anul I se va face în intervalul 27.09.2020 – 28.09.2020.
Cazarea studenţilor repetenţi/ exmatriculaţi/ an complementar se va face în data de 28.09.2020.

Contact cazare | E-mail: dcc@ugal.ro | Telefon: 0336.130.161 |

Click aici pentru direcții către Căminele Studențești