Cantine

 

Cantina nr. 2 este localizată în Galați, pe str Domnească, nr 155, în Campusul Universitar „AL. I. Cuza” și cuprinde 3 microcantine, și anume:

  1. Cafeteria Notre Dame, poziţionată în interiorul Campusului „Ştiinței”, în extremitatea nord-vestică a corpului M.
  2. Minicantina ASE, localizată în curtea interioară a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor.
  3. Minicantina Univeristate, aflată în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, pe str Domnească, nr 47.

 
 

Locația Cantină Campus

 

Locația Cantină Facultate

 

Locația Cantină ASE

 

Locația Cantină Universitate