Perioada alocată special pentru cazarea studenților de anul I este 29.09-30.09.2017, respectiv Vineri și Sâmbătă.

Fiecare student mai întâi va completa contractul de studii la secretariatul facultății, în baza căruia va primi o adeverință de student și un bon de repartiție cu care mai apoi se va prezenta la Biroul de Cazare din căminul unde a fost repartizat.

Repartiția studenților pe cămine se face pe baza bonurilor de cazare și a numărului de locuri alocat fiecărei facultăți, transmis de Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești către fiecare decanat într-un interval de timp anterior perioadei mai sus menționate.

Cazarea studenților se va face în limita locurilor disponibile.

Studenții se vor prezenta la birourile de cazare cu următoarele documente:

  • Copie C.I.
  • Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății
  • Bonul de repartiție

În cadrul birourilor de cazare aceștia vor completa contractul de cazare aferent anului universitar 2017-2018, și vor lua în primire locul alocat de personalul administrativ al căminului respectiv.

  • Nerespectarea perioadei de cazare conduce la disponibilizarea locului/ bonului de cazare.
  • Studenții care nu se vor prezenta la cazare conform calendarului aprobat și care doresc în continuare cazare în campusurile studențeși, sunt rugați să se adreseze în acest sens Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești prin adresa de email cazare@ugal.ro până la data expirării perioadei lor de cazare.

 

Proceduri-de-cazare