Perioada alocată special pentru cazarea studenților de anul I este 27.09-28.09.2019, respectiv Vineri și Sâmbătă.

Fiecare student mai întâi va completa contractul de studii la secretariatul facultății, în baza căruia va primi o adeverință de student și un bon de repartiție cu care mai apoi se va prezenta la Biroul de Cazare din căminul unde a fost repartizat.

Repartiția studenților pe cămine se face pe baza bonurilor de cazare și a numărului de locuri alocat fiecărei facultăți, transmis de Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești către fiecare decanat într-un interval de timp anterior perioadei mai sus menționate.

Cazarea studenților se va face în limita locurilor disponibile.

Studenții se vor prezenta la birourile de cazare cu următoarele documente:

  • Copie C.I.
  • Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății
  • Bonul de repartiție

În cadrul birourilor de cazare aceștia vor completa contractul de cazare aferent anului universitar 2019-2020, și vor lua în primire locul alocat de personalul administrativ al căminului respectiv.

  • Nerespectarea perioadei de cazare conduce la disponibilizarea locului/ bonului de cazare.
  • Studenții de anul I care nu se pot prezenta în perioada de cazare sus menționată, pot contacta Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești pe adresa de email dcc@ugal.ro sau telefonic 0336.130.161.

 

Proceduri-de-cazare