Cazarea studenților cu precazare aprobată se va face în intervalul 28.09 – 30.09.2019.
Fiecare student mai întâi va completa actul adiţional la contractul de studii la secretariatul facultății, în baza căruia va primi o adeverință de student cu care mai apoi se va prezenta la Biroul de Cazare din căminul unde are precazare.

În cadrul birourilor de cazare aceștia vor completa contractul de cazare aferent anului universitar 2019-2020, și vor lua în primire locul repartizat de personalul administrativ al căminului respectiv.

Studenții care au precazarea aprobată se vor prezenta la birourile de cazare cu următoarele documente:

  • Copie BI / CI;
  • Adeverinţă student eliberată de secretariatul facultății
  • Nerespectarea perioadei de cazare conduce la disponibilizarea locului/ bonului de cazare.
  • Studenții care nu se vor prezenta la cazare conform calendarului aprobat și care doresc în continuare cazare în campusurile studențeși, sunt rugați să se adreseze în acest sens Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești prin adresa de email dcc@ugal.ro până la data expirării perioadei lor de cazare.

Proceduri-de-cazare