Cazarea studenţilor în acest cămin se face pe baza analizei dosarelor depuse de aceştia la sediul Direcţiei Camine, Cantine şi Proiecte Studenţeşti. Perioada în care se pot depune dosarele este 09.09.2019 – 20.09.2019.

Fiecărei facultăţi îi va fi alocat un număr de locuri, respectând un algoritm ce favorizează media anuală și totodată o proporție echitabilă a numărului de studenți de pe fiecare facultate în parte. Fiecăre facultăți i se va aloca doar câte un singur loc pentru studenții din anul I.

Dosarul va cuprinde :

  • Copie C.I.
  • Cerere adresată conducerii Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești
  • Adeverinţă de student ce confirmă media anuală din anul universitar 2018 – 2019 sau adeverinţă ce precizează media de admitere în cazul studenţilor de anul I.(în cazul în care studentul nu poate furniza aceste documente este suficientă o declarație pe propria răspundere cu precizarea mediilor enunțate mai sus și care va fi verificată ulterior de către D.C.C.P.S. la secretariatele facultăților).

Proceduri-de-cazare