Cazarea studenților cu părinți cadre didactice titulare sau cadre didactice auxiliare, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ

Cazarea studenților de anul I cu părinți cadre didactice titulare sau cadre didactice auxiliare, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ în căminele studențești , se va face în intervalul 27.09 – 28.09.2019.

Studenţii cu părinţi cadre didactice titulare  sau cadre didactice auxiliare, vor prezenta o adeverinţă de la locul de muncă al părintelui cu menţiunile: funcţia ocupaţia şi vechimea în muncă.

Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, vor prezenta decizia de pensionare și o adeverință de la instituția de învățământ la care a activat în care să se specifice câți ani a activat.

Copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ vor prezenta copie după certificatul de naștere al studentului, copie după certificatul de deces al părintelui și copie a deciziei de pensionare.

Adeverinţele trebuiesc vizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a pentru a li se confirma statutul și pentru a li se oferi gratuitate la regia de cămin studenților.

Se vor respecta procedurile și seturile de documente de cazare, aferente anului de studiu în care sunt.

Proceduri-de-cazare