Cazarea studenților proveniți din centrele de plasament și a studenților orfani de ambii părinți

Cazarea studenților de anul I proveniți din centrele de plasament sau orfani de ambii părinți, în căminele studențești , se va face în intervalul 27.09 – 28.09.2019.

Studenţii orfani de ambii părinţi vor prezenta copii după certificatele de deces ale părinţilor.

Studenţii proveniţi de la casele de copii vor prezenta o adeverinţă semnată şi ştampilată de instituţia respectivă.

Se vor respecta procedurile și seturile de documente de cazare, aferente anului de studiu în care sunt.

Proceduri-de-cazare