Criterii de evaluare și departajare
1. CRITERII DE EVALUARE
Originalitate (fenomenul de a crea ceva nou, de a inova, de a veni cu idei noi care nu derivă din alte idei, de a gândi și acționa independent și neconvențional)
Creativitate (fenomenul de a fi imaginativ, expresiv, de a duce o idee deja existentă la un alt nivel, de a identifica soluții ingenioase)
Modul de organizare a spațiului de locuit
Gradul de curățenie
Soluții ingenioase
Pentru fiecare criteriu de evaluare, membrii Comisiei de evaluare acordă note
între 1 și 5, nota 1 însemnând NESATISFĂCATOR iar nota 5, FOARTE BINE.
2. CRITERII DE DEPARTAJARE
Alte obiecte decât cele ale căminului (1 obiect nou – 1 punct)
Modul în care se îmbină elementele utilizate la decorat
Reînscrierea în concurs – se acordă nota 5 pentru fiecare reînscriere în concurs.